Välkommen till WINTPOWER

Hur analyserar man dieselgeneratorfel?

Felanalys av dieselaggregat?

Hur felsöker man dieselgeneratorer?

Tips för felsökning av dieselgeneratorer?

Flera års erfarenhet av testning av dieselgeneratorer hjälper oss att komma fram till lösningen för felsökning enligt följande:

1. Motorns hög temperatur
①Vattenpumpen är utsliten

②Termostaten är skadad

③Fläktremmen och vattenpumpsremmen är för lösa

④Vattentanken är för smutsig

⑤Låg kylvätska

2. För mycket avgaser eller vit rök släpps ut från det nedre avgasröret

①Överdrivet slitage på cylinderkomponenter

②Vatten i oljetråget

③Ritcylinder

3. Dieselmotorns varvtal är instabilt
①Bränslesystemet är blockerat av luft- eller dieselgaller

② Oljepumpen är skadad och oljetillförseln är otillräcklig

③Hastighetskontrollsystemet är ogiltigt.

4. Överdriven dieselförbrukning

①Dålig finfördelning av injektorn

② Överdrivet slitage på kolvcylinderns foderenhet

③Dålig bränslekvalitet

④ Ventilläckage

⑤Kappladdarfel

xrd


Posttid: 2022-jun-10